Jika anda seorang yang menyukai ilmu dan menginginkan ilmu, maka jauhkanlah diri dari dosa. Imam as-Syafie pernah mengadu kepada Waqi Ibn al-Jarrah tentang kelemahan hafalannya, maka beliau berkata; Jauhkanlah diri dari dosa.

Pohonlah taubat atas dosa yang dilakukan kepada Allah. Adapun kesalahan yang dilakukan terhadap manusia, selesaikanlah secara baik dan hak mereka mestilah dipulangkan kembali. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan datang bersama orang yang berdosa.

Tentang Tim Tazkirah

Tim Tazkirah

Tazkirah.net merupakan wadah untuk komuniti Islam saling berkongsi ilmu pengetahuan, pandangan dan pengalaman mereka sebagai satu peringatan untuk menjadi muslim yang lebih baik.