Tentang Dr Rizal Abu Bakar

Dr Rizal Abu Bakar adalah pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sarawak. Bidang kepakaran beliau adalah Brain and Overall Health. Bidang kajian dan klinikal beliau mencakupi aspek otak, tidur dan diet. Berpengalaman bekerja di beberapa agensi dan hospital di Australia. Beliau mempelopori aspek Brain-based Food, Brain-based Health, Brain-based Therapy, Brain-based Teaching dan Brain-based Learning. Beliau merupakan Master Trainer NLP dan gerakan Otak Cantik Otak Cerdik.

Tazkirah Terkini